ஜாவா

இந்தோனோசியாவும்  பிரம்ம வழிபாடும்
இந்தோனோசியாவும் பிரம்ம வழிபாடும்
இந்தோனோசியாவில் பிரம்ம வழி பாடு பிரசித்தி பெற்றது..200க்கும் மேற்பட்ட பிரம்மா கோவில்கள் அங்கு உண்டு இந்தோனேசியாவின் மிகப்பழமை வாழ்ந்த ஒரு இடம்தான் பாலி..இந்துக்கள் அதிகம் செறிந்து வாழும் பிரதேசம்...இங்கு மட்டும் 20000 இந்துக்கோயில்கள் ......[Read More…]