ஜிகாதி

ஜிகாதிகளுக்கு பாதுகாப்பான இடமாக மேற்குவங்கம் மாறி உள்ளது
ஜிகாதிகளுக்கு பாதுகாப்பான இடமாக மேற்குவங்கம் மாறி உள்ளது
ஜிகாதிகளுக்குப் பாதுகாப்பான இடமாக மேற்குவங்க மாநிலம் மாறி உள்ளது என்று பாஜக குற்றம் சுமத்தியுள்ளது . ...[Read More…]

October,6,14,