ஜிசாட்-14

ஜிசாட்-14 செயற்கைக்கோள் வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது
ஜிசாட்-14 செயற்கைக்கோள் வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது
இந்தியாவின் மிகப்பெரிய ராக்கெட்டான ஜிசாட்-14 செயற்கைக்கோள் ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள இஸ்ரோ தளத்திலிருந்து வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது. ...[Read More…]