ஜிசாட்

‘ஜிசாட்- 6 ஏ’ செயற்கைக் கோளை சுமந்தபடி ஜிஎஸ்எல்வி., – எப் 8 ராக்கெட் வெற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்தது
‘ஜிசாட்- 6 ஏ’ செயற்கைக் கோளை சுமந்தபடி ஜிஎஸ்எல்வி., – எப் 8 ராக்கெட் வெற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்தது
ஸ்ரீஹரிகோட்டா: அதிநவீன, 'ஜிசாட்- 6 ஏ' செயற்கைக் கோளை சுமந்தபடி ஜிஎஸ்எல்வி., - எப் 8 ராக்கெட் வெற்றிகரமாக விண்ணில்பாய்ந்தது. இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான, 'இஸ்ரோ' சார்பில், பிஎஸ்எல்வி., மற்றும் ஜி.எஸ்.எல்.வி., ரக ராக்கெட்டுகள் ......[Read More…]