ஜிண்டால்

இவர்களின் நோக்கம் எந்த திட்டத்தையும் எதிர்கவேண்டும் என்பதே
இவர்களின் நோக்கம் எந்த திட்டத்தையும் எதிர்கவேண்டும் என்பதே
சேலம் to சென்னை 8 வழி சாலை பற்றி பொய்யான தகவல்களை பரப்புவோர்களுக்கும் அதை உண்மை என்று அறியாமல் பார்வேடு செய்யும் நண்பர்களுக்கு சில கேள்விகள்🚗 1. ஜிண்டால் நிறுவனத்திற்கு கனிமவளங்கள் எடுப்பதற்காக ரோடு போடபடுகிறது ......[Read More…]