ஜிதின் ராம் மஞ்சி

ஜிதின்ராம் மஞ்சி தேஜ., கூட்டணியில் இணைகிறார்
ஜிதின்ராம் மஞ்சி தேஜ., கூட்டணியில் இணைகிறார்
பீகாரில் ஐக்கிய ஜனதாதள கட்சி முதல்வராக பதவி வகித்தவர் ஜிதின்ராம் மஞ்சி. அக்கட்சியில் இருந்துவிலகி இந்துஸ்தான் அவாமிக் மோர்ச்சா என்ற கட்சியை துவக்கியுள்ளார் . ...[Read More…]