ஜிதேந்திரசிங்

93 ஆயிரம் புகார்களுக்கு, ஒருமாத காலத்துக்குள் தீர்வு
93 ஆயிரம் புகார்களுக்கு, ஒருமாத காலத்துக்குள் தீர்வு
பல்வேறு துறைகளில் பொதுமக்கள் அனுப்பிய 93 ஆயிரம் புகார்களுக்கு, ஒருமாத காலத்துக்குள் தீர்வு வழங்கப்பட்டதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. இது குறித்து, மத்திய பணியாளர் மற்றும் பொதுமக்கள் குறைதீர்வு துறை இணையமைச்சர் ஜிதேந்திரசிங் டெல்லியில் நேற்று ......[Read More…]