ஜி எஸ் எல் வி

ஹாட்ரிக் அடித்தது ஜி எஸ் எல் வி !!
ஹாட்ரிக் அடித்தது ஜி எஸ் எல் வி !!
ஜி எஸ் எல் வி எஃப் 05, வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது. 2000 கிலோ எடைக்கு மேல் கொண்ட செயற்கை கோள்களை விண்ணில் ஏவுவதற்கு ஜி எஸ் எல் வி ராக்கெட் பயன்படுகிறது. இதன் ......[Read More…]