ஜீரணம்

முட்டைகளின் மருத்துவக் குணம்
முட்டைகளின் மருத்துவக் குணம்
கோழிமுட்டை தாது அதிகப்படும். தேகம் தலைக்கும். இரத்தம் உண்டாகும். இதை அதிகநேரம் வேகவைத்தால் கெட்டியாய்விடும்; விரைவில் ஜீரணப்படாது; வாய்வு உண்டாகும். ஆகையினால், இதை முக்கால் வேக்காடு வேகவைத்து உண்ணவேண்டும். ...[Read More…]

ஜீரண சக்தி  பெற
ஜீரண சக்தி பெற
அதிகமாக உணவை உண்ணுதல், காலம்தவறி உண்ணுதல் ஆகியவற்றை தவிர்க்கவேண்டும் சரியான விருந்தை சாப்பிட்டால், குளிர்ந்த பானங்கள் மற்றும் நீர் பருகுவதை தவிர்த்து சுடு் நீர் அருந்தவும் . வயிறுமுட்ட உண்ணுவதை தவிர்த்து விட வேண்டும் . உணவை ......[Read More…]