ஜீரண சக்தி பெற

ஜீரண சக்தி  பெற
ஜீரண சக்தி பெற
அதிகமாக உணவை உண்ணுதல், காலம்தவறி உண்ணுதல் ஆகியவற்றை தவிர்க்கவேண்டும் சரியான விருந்தை சாப்பிட்டால், குளிர்ந்த பானங்கள் மற்றும் நீர் பருகுவதை தவிர்த்து சுடு் நீர் அருந்தவும் . வயிறுமுட்ட உண்ணுவதை தவிர்த்து விட வேண்டும் . உணவை ......[Read More…]