ஜீவன்

சீரடி சாயிபாபாவின் ஜீவன் ஆன உபாசினி மகராஜ்
சீரடி சாயிபாபாவின் ஜீவன் ஆன உபாசினி மகராஜ்
இந்த உலகில் தெய்வீக அவதாரம் எடுத்துப் பலர் தோன்றி மறைந்து உள்ளனர். ஆனால் அவற்றில் சில அவதாரங்கள் பலருக்கும் தெரியாத வகையில் சிலருக்கு மட்டுமே தெரியும்படி இருந்து விட்டு மறைவது ஏன் என்பது தெரியவில்லை. ......[Read More…]