ஜுலியஸ் சீசர்

உலகின் மிகப்பெரிய துரோகிகள்
உலகின் மிகப்பெரிய துரோகிகள்
Brutus ஜுலியஸ் சீசரின் ரோமானிய சாம்ராஜ்ய, அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றிருந்த, சீசரின் நெருங்கிய உறவினர் ப்ரூட்டஸ் செய்த துரோகம், வரலாற்றில் மிகவும் புகழ்பெற்றது. * அகில சக்திகளையும் ஒருங்கே கொண்டிருந்த சீசரை, ப்ரூட்ஸ் அவரது மனைவி தடுத்தும் ......[Read More…]