ஜூம்மா மசூதி

1000 ஆண்டு பழமையான சேரமான் ஜூம்மா மசூதியை திரந்து வைக்கும் பிரதமர்
1000 ஆண்டு பழமையான சேரமான் ஜூம்மா மசூதியை திரந்து வைக்கும் பிரதமர்
கேரளமாநிலம் கொச்சியில் 1000 ஆண்டு பழமையான சேரமான் ஜூம்மா மசூதி உள்ளது. இந்தியாவிலேயே மிகவும் பழமையான இந்தமசூதியை புனரமைக்கும் பணிகள் நடந்துவந்தது. கேரள சுற்றுலாத் துறை சார்பில் நிதி ஒதுக்கப்பட்டு நடந்துவந்த பணிகள் ......[Read More…]