ஜெக‌ன் மோக‌ன் ரெ‌ட்டி

ஜெக‌ன் மோக‌ன் ரெ‌ட்டி  நாடாளும‌ன்ற உறு‌ப்‌பின‌ர் பத‌வியை ராஜினாமா செ‌ய்து‌‌ள்ளா‌ர்
ஜெக‌ன் மோக‌ன் ரெ‌ட்டி நாடாளும‌ன்ற உறு‌ப்‌பின‌ர் பத‌வியை ராஜினாமா செ‌ய்து‌‌ள்ளா‌ர்
ஒய்.எஸ்.ராஜசேகர ரெட்டியின் மகன் ஜெக‌ன் மோக‌ன் ரெ‌ட்டி தனது நாடாளும‌ன்ற உறு‌ப்‌பின‌ர் பத‌வியை ராஜினாமா செ‌ய்து‌ள்ளது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபர‌ப்பை ஏ‌ற்படு‌த்‌‌தி உ‌ள்ளது ராஜசேகர ரெட்டியின் மனைவி ......[Read More…]