ஜெனிவா போர் உடன்படிக்கை

அபிநந்தன் பத்திரமாக உள்ளார் பாகிஸ்தான் ராணும்
அபிநந்தன் பத்திரமாக உள்ளார் பாகிஸ்தான் ராணும்
பாகிஸ்தான் ராணுவத்தால் பிடித்துவைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்திய விமானப் படை விமானி அபிநந்தனை மீட்க வேண்டும் என்று இந்திய மக்கள் அனைவரும் ஒருமித்தக் குரலில் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். ஜெனிவா போர் உடன்படிக்கையின்படி போர்க் கைதியை மரியாதையுடன் நடத்த வேண்டும் ......[Read More…]