ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமி

கல்விதான் ஒருவரை மேன்மை படுத்துகிறது. அதை அடைய நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும்
கல்விதான் ஒருவரை மேன்மை படுத்துகிறது. அதை அடைய நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும்
இந்தியாவை 800 ஆண் டுகள் முஸ்லிம்களும், 200 ஆண்டுகள் ஆங்கிலேயரும் ஆட்சிசெய்த போதிலும் இன்று இந்தியாவில் 80 சதவீதம்பேர் இந்துக்கள் வாழ்கிறார்கள் என்றால் அதுதான் இந்து மதத்தின் முக்கியத்துவம். இந்துக்கள் அனைவரையும் ஒருங்கிணைத்தவர் ஜெயேந்திரர். அமெரிக்காவின் ......[Read More…]