ஜே.என்.யு

“பாகிஸ்தான் வாழ்க’ “இந்தியா ஒழிக’ என்பது தேச பக்தியா?
“பாகிஸ்தான் வாழ்க’ “இந்தியா ஒழிக’ என்பது தேச பக்தியா?
தில்லி ஜே.என்.யு பல்கலைக் கழகத்தில் போராட்டம் நடத்திய மாணவர்களை ராகுல்காந்தி நேரில் சந்தித்து ஆதரவு தெரிவித்திருக்கிறார். இடதுசாரி முற்போக்கு சித்தாந்தம் என்ற பெயரிலான இந்த நடவடிக்கையை ஒரு போதும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது.  நாட்டின் தலை நகரில் ......[Read More…]