ஞாநி

பாரதிராஜா அறிக்கை – ஒரு பார்வை
பாரதிராஜா அறிக்கை – ஒரு பார்வை
பாரதிராஜா, சீமான், திருமுருகன் காந்தி, ஞாநி போன்றவர்களுக்கு ஹெச்.ராஜாவின் சமீபத்திய பேச்சைக் குறித்து விமர்சிக்கவோ, கண்டனம் செய்யவோ எந்தத் தகுதியும் தார்மீக உரிமையும் கிடையாது. பெண்களை இழிவுபடுத்தும் பாலியல் வக்கிரம் தோய்ந்த அருவருப்பு பேச்சுக்களில் ......[Read More…]