ஞானோதயம்

புத்தரின் கொள்கைகள் எக்காலத்துக்கும் பொருத்தமானவை
புத்தரின் கொள்கைகள் எக்காலத்துக்கும் பொருத்தமானவை
புத்தரின் கொள்கைகள் எக்காலத் துக்கும் பொருத்த மானவை என்று பிரதமர் நரேந்திரமோடி தெரிவித்துள்ளார். இலங்கையில் இரண்டுநாள்கள் அரசுமுறைப் பயணம் மேற்கொள்ளவுள்ள பிரதமர் நரேந்திரமோடி அந்நாட்டு தலைநகர் கொழும்புக்கு நேற்று வியாழக்கிழமை சென்றடைந்தார். புத்தரின் பிறப்பு, ஞானோதயம், ......[Read More…]