டபிள்யூ.இ.எப்

உலகின் தலை சிறந்த மனிதர்கள் பட்டியலில் 10ம் இடத்தில் மோடி
உலகின் தலை சிறந்த மனிதர்கள் பட்டியலில் 10ம் இடத்தில் மோடி
உலகின் தலை சிறந்த மனிதர்கள் குறித்து உலகபொருளாதார மன்றம் (டபிள்யூ.இ.எப்.) கருத்துகணிப்பு ஒன்றை நடத்தி உள்ளது. உலகின் 125 நாடுகளிலிருந்து, 20-30 வயதுக்கு உட்பட்ட 1,084 இளைஞர் களிடம் இந்த கருத்துக் கணிப்பு நடத்தப்பட்டுள்ளது. இதன்முடிவில், ......[Read More…]