டர்பன் நகர்

நினைவுக்கு வந்த ரயில் பயணம்-
நினைவுக்கு வந்த ரயில் பயணம்-
இன்று டர்பன் நகரில் பீட்டர் மாரிட்ஸ்பர்க் ரெயில் நிலை யத்தில் தீண்டாமையின் சிருஸ்டியாக வெள்ளைக்காரர் கள் விளங்கியதை உலகிற்கு எடுத்து சொல்ல டர்பன் நகரில் காந்தியை ரயிலில் இருந்து வெளியே தூக்கி போட்டதை நினைவு ......[Read More…]