டாங்கி

பகை வரும்முன் முடிக்க காத்திருக்கும் இந்திய ராணுவம்!
பகை வரும்முன் முடிக்க காத்திருக்கும் இந்திய ராணுவம்!
இந்திய சீனா எல்லையான லே-லடாக்கில் நம்முடைய ராணுவம் 100 T-72 டாங்கிகளை கொண்டு போய் சீனாவை நோக்கி வைத்துள்ளது. இதில் ஆச்சரியம் என்னவென்றால் இந்தியாவுக்கும், சீனாவுக்கும் சண்டை நடந்து 54 வருடங்கள் முடிய உள்ள ......[Read More…]