டாடா

டேப்கள் வெளியானதில் அரசின் விசாரணை திருப்தி தரவில்லை; டாடா
டேப்கள் வெளியானதில் அரசின் விசாரணை திருப்தி தரவில்லை; டாடா
தனக்கும் நீராராடியாவுக்கும் இடையிலான உரையாடல் டேப்கள் வெளியானதில் அரசின் விசாரணை திருப்தி தரவில்லை என்று டாடா குழும தலைவர் ரத்தன் டாடா தெரிவித்துள்ளார் . டேப் வெளியான விவகாரத்தில் முழுமையான-விசாரணையை செய்ய ......[Read More…]