டார்ஜீலிங்

துணை ராணுவப் படை யினரை உள்ளூர் போலீ ஸாருக்கு மாற்றாக மாநிலங்கள் கருதக் கூடாது : உள்துறை அமைச்சகம்
துணை ராணுவப் படை யினரை உள்ளூர் போலீ ஸாருக்கு மாற்றாக மாநிலங்கள் கருதக் கூடாது : உள்துறை அமைச்சகம்
துணை ராணுவப் படை யினரை உள்ளூர் போலீ ஸாருக்கு மாற்றாக மாநிலங்கள் கருதக் கூடாது என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. டார்ஜீலிங் கில் நடை பெற்ற கோர்க்கா போராட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்துவ தற்காக நிறுத்தப் பட்டிருந்த ......[Read More…]