டாஸ்மாக்கை மூடு

கோவனின் புத்தி கோணலாக இருந்தால்?
கோவனின் புத்தி கோணலாக இருந்தால்?
டாஸ்மாக்கை எதிர்த்து பாடல் பாடியதாக கோவன் என்பவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.  நடு இரவில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.  ஒரு பாடலுக்காக என்று என்னிடம் ஒரு பாடலைக் காண்பித்தார்கள்.  பாடலைப் பார்த்த பின்புதான் அதில் டாஸ்மாக்கை மூடுங்கள் ......[Read More…]