டிஜிட்டல் பணபரிவர்த்தனை

டிஜிட்டல் பணபரிவர்த்தனை குறித்து விழிப்புணர்வுக்கு  94 கோடி செலவு
டிஜிட்டல் பணபரிவர்த்தனை குறித்து விழிப்புணர்வுக்கு 94 கோடி செலவு
கரன்சி தடை அறிவிப்புபிறகு இதுவரை, மக்களிடையே டிஜிட்டல் பணபரிவர்த்தனை குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த 94 கோடி செலவிடப் பட்டிருக்கிறது என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. மாநிலங்களவையில் கேள்வி ஒன்றுக்கு, மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத் ......[Read More…]