டிஜிட்டல் பிளார்ட் பார்ம்

மத்திய அரசின் கதி சக்தி திட்டத்தில் இணைந்த புதுச்சேரி
மத்திய அரசின் கதி சக்தி திட்டத்தில் இணைந்த புதுச்சேரி
பிரதமரின் 'அதிவிரைவு சக்தி' திட்டத்தில் புதுச்சேரி இணைந்துள்ளது. இதன் மூலம், மாநிலத்தில் உள்கட்டமைப்பினை மேம்படுத்த அதிகாரமிக்க இரண்டுகுழுக்கள் ஏற்படுத்த கவர்னர் தமிழிசை ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். நாட்டின் உள்கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தும் வகையில், கதி சக்தி (அதிவிரைவு) திட்டம் ......[Read More…]