டிராய்

ஆறு மடங்காக விலை உயரும் ஸ்பெக்ட்ரம் ஒதுக்கீடு
ஆறு மடங்காக விலை உயரும் ஸ்பெக்ட்ரம் ஒதுக்கீடு
2ஜி' ஸ்பெக்ட்ரம் ஒதுக்கீட்டில், 6.2 மெகா-ஹெர்ட்சிற்கான விலையை 6மடங்காக உயர்த்தி, 10 ஆயிரத்து 972கோடியாக கட்டணத்தை நிர்ணயிக்க, டிராய் (மத்திய தொலை தொடர்பு ஆணையம்) பரிந்துரைத்துள்ளது செய்துள்ளது. மத்திய தொலை தொடர்பு ஆணையம் அளித்துள்ள ......[Read More…]