டில்லி சட்ட சபை தேர்தல்

டில்லி  பா.ஜ.க  முதல்வர் வேட்பாளராக ஹர்ஷ வர்த்தன் அறிவிப்பு
டில்லி பா.ஜ.க முதல்வர் வேட்பாளராக ஹர்ஷ வர்த்தன் அறிவிப்பு
டில்லி சட்ட சபை தேர்தலில், பா.ஜ.க முதல்வர்வேட்பாளராக ஹர்ஷ வர்த்தன் அறிவிக்கப்பட்டார். இதனை தேசியதலைவர் ராஜ்நாத் சிங் அறிவித்தார். ...[Read More…]