டில்லி வந்து

பாகிஸ்தானை சேர்ந்த பிரபல பாடகர் கைது
பாகிஸ்தானை சேர்ந்த பிரபல பாடகர் கைது
லட்சக்கணக் காண மதிப்புடைய அமெரிக்க கரன்சி மற்றும் டிராப்டுகளுடன் துபாய்க்கு சென்ற பாகிஸ்தானை சேர்ந்த பிரபல பாடகரை டில்லியில் வைத்து வருமாண நுண்ணறிவு பிரிவு அதிகாரிகள் கைது செய்துள்ளனர். ......[Read More…]