டி என் பி எஸ்.சி

2007ம் ஆண்டிலிருந்தே   வெளியாகி வருவம்  டி.என்.பி.எஸ்.சி வினா தாள்கள்
2007ம் ஆண்டிலிருந்தே வெளியாகி வருவம் டி.என்.பி.எஸ்.சி வினா தாள்கள்
தமிழ்நாடு அரசின் டி.என்.பி.எஸ்.சி நடத்தும் தேர்வுக்கான வினா தாள்கள் சென்ற 2007ம் ஆண்டிலிருந்தே வெளியாகி வருவதாக அதிர்ச்சி யூட்டும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.சமிபத்தில் நடந்த குரூப் 2 தேர்வு ......[Read More…]

டி என் பி எஸ்.சி., அதிகாரிகளின் வீடுகளில் ஆவணங்கள் சிக்கின
டி என் பி எஸ்.சி., அதிகாரிகளின் வீடுகளில் ஆவணங்கள் சிக்கின
டி என் பி எஸ்.சி., அதிகாரிகளின் வீடுகளில் இன்றுநடந்த லஞ்ச_ஒழிப்பு சோதனையில் ஆவணங்கள் சிக்கின. டி என் பி எஸ் சி., நியமனங்களில் நடந்த முறை கேடுகள் தொடர்பாக, இன்று லஞ்சஒழிப்பு துறையினர், ......[Read More…]