டி எம். நாயர்

ஆரியர்கள் கடவுள் சிந்தனையை திராவிடருக்கு தந்தனரா?
ஆரியர்கள் கடவுள் சிந்தனையை திராவிடருக்கு தந்தனரா?
 டிஎம்.நாயர் பார்ப்பன கூட்டம் நடுங்கவேண்டும்; என 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு டாக்டர் டிஎம்.நாயர் அழைப்புவிடுத்ததாகவும், அதையே மீண்டும் தான் கூறுவதாகவும் கருணாநிதி உடன் பிறப்புகளுக்கு கடிதம் எழுதுகிறார் . திராவிடஇயக்க வரலாற்றை அறிவதற்குமுன்பு, அதில் டிஎம்.நாயரின் ......[Read More…]

July,13,12,