டி.வி.எஸ்

கார்பரேட் கம்பனிகளுக்காக நீலக்கண்ணீர் வடிக்கும் காம்ரேட்டுகள்
கார்பரேட் கம்பனிகளுக்காக நீலக்கண்ணீர் வடிக்கும் காம்ரேட்டுகள்
"கார்பரேட் கம்பனிகளுக்காக கடலை மிட்டாய்க்கு வரிபோட்ட மோடி"ன்னு கதறிய காம்ரேட்டுகளும்,கார்பரேட்டுக்கு கடன் தள்ளுபடி, ஆனால் ஆடிக்கார் வைத்திருக்கும் ஏழை விவசாயிக்கு தள்ளுபடி யில்லையா என முழங்கிய விவசாய அத்தாரிட்டிகளும், பாசனத்துக்கு தண்ணியில்லை, கார்கம்பனி தேவையா? ......[Read More…]