டீஸல் விலை ஏற்றம்

பெட்ரோல், டீஸல், கேஸ் விலை ஏற்றம் ஏன்? உண்மை காரணம் என்ன?
பெட்ரோல், டீஸல், கேஸ் விலை ஏற்றம் ஏன்? உண்மை காரணம் என்ன?
நான் ஒருபொருளாதார நிபுணர் அல்ல...கணித மேதையும் அல்ல..ஒரு சாமானிய "பாமரன்" ஆனால் ஏமாறுவதும் ஏமாற்றப்படுவதும் என்னை அறியாமல் நடவாது என்பதை உணர்ந்தவன். இப்போது சோனியாவின் காங்கிரஸ் அரசு நம்மை எப்படி ஏமாற்றுகிறது என்பதை ......[Read More…]