டீஸ்டா செதல்வாட்

டீஸ்டா செதல்வாட்டின் என்.ஜி.ஓ.வுக்கான அனுமதி ரத்து
டீஸ்டா செதல்வாட்டின் என்.ஜி.ஓ.வுக்கான அனுமதி ரத்து
குஜராத்தில் சமூக ஆர்வலர் போர்வையில் குழப்பங்களை செய்துவந்த டீஸ்டா செதல்வாட்டின் சப்ரங் என்ற என்.ஜி.ஓ.வுக்கான அனுமதியை மத்திய அரசு ரத்துசெய்ய உள்ளது. அதேபோல் டீஸ்டாவின் மற்றொரு என்.ஜி.ஓ.வான சி.ஜே.பி.யும் இனி வெளிநாட்டு நிதி ......[Read More…]