டீ

இளம்வயதில் சகோதரருடன் டீ கடை நடத்திய மோடி
இளம்வயதில் சகோதரருடன் டீ கடை நடத்திய மோடி
அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன்னர் தன்னுடைய இளம்வயதில் சகோதரருடன் இணைந்து, டீ கடை நடத்தி வந்துள்ளார் மோடி. பா.ஜ.க, வில் சேர்ந்த உடன் அவருக்கு படிப் படியாக ஏறு முகம்தான். திருமணம்கூட செய்து கொள்ளாமல் ......[Read More…]