டைம் இதழ்

டைம்’ செய்தி இதழ் கட்டுரை பின்னணியில் பாகிஸ்தான்
டைம்’ செய்தி இதழ் கட்டுரை பின்னணியில் பாகிஸ்தான்
பிளவுவாதிகள் தலைவர் என்று, பிரதமர் நரேந்திர மோடியை அமெரிக்காவின் 'டைம்' செய்தி இதழ் குறிப்பிட்டு, அட்டை படக் கட்டுரை வெளியிட்டுள்ளதன், பின்னணியில் பாகிஸ்தான் பத்திரிக்கையாளர் இருப்பது தெரியவந்துள்ளது. டைம் இதழில் பிரதமர் நரேந்திரமோடி அட்டைப்படத்துடன் பிளவு ......[Read More…]

டைம் இதழின் சிறந்தமனிதராக ஏஞ்சலா மெர்கல் தேர்வு
டைம் இதழின் சிறந்தமனிதராக ஏஞ்சலா மெர்கல் தேர்வு
டைம் இதழின் 2015ம் ஆண்டின் சிறந்தமனிதராக ஜெர்மனியின் அதிபர் ஏஞ்சலா மெர்கல் தேர்வு செய்யப் பட்டுள்ளார். அமெரிக்காவிலிருந்து வெளியாகும் டைம் இதழ ஆண்டு தோறும் செய்திகளில் அதிகமாக இடம்பிடித்த வர்களில் ஒருவரை சிறந்தமனிதராக தேர்வுசெய்து வருகிறது. இந்த ......[Read More…]

டைம்’ இதழின் போட்டியில் பிரதமர் நரேந்திர மோதி மீண்டும் முதல் இடம்
டைம்’ இதழின் போட்டியில் பிரதமர் நரேந்திர மோதி மீண்டும் முதல் இடம்
இந்த ஆண்டின் சிறந்த மனித ருக்கான 'டைம்' இதழின் போட்டியில் பிரதமர் நரேந்திர மோதி மீண்டும் முதல் இடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளார். ...[Read More…]

December,5,14,