டைம்

டைம்’ செய்தி இதழ் கட்டுரை பின்னணியில் பாகிஸ்தான்
டைம்’ செய்தி இதழ் கட்டுரை பின்னணியில் பாகிஸ்தான்
பிளவுவாதிகள் தலைவர் என்று, பிரதமர் நரேந்திர மோடியை அமெரிக்காவின் 'டைம்' செய்தி இதழ் குறிப்பிட்டு, அட்டை படக் கட்டுரை வெளியிட்டுள்ளதன், பின்னணியில் பாகிஸ்தான் பத்திரிக்கையாளர் இருப்பது தெரியவந்துள்ளது. டைம் இதழில் பிரதமர் நரேந்திரமோடி அட்டைப்படத்துடன் பிளவு ......[Read More…]

‘டைம்’ இதழின் இந்த ஆண்டின் சிறந்த நபராக நரேந்திரமோடி தேர்வு ஆகிறார்
‘டைம்’ இதழின் இந்த ஆண்டின் சிறந்த நபராக நரேந்திரமோடி தேர்வு ஆகிறார்
2016-ஆம் ஆண்டின் சிறந்தமனிதராக பிரதமர் நரேந்திரமோடி, அமெரிக்காவின் "டைம்' பத்திரிகை நடத்திய வாக்கெடுப்பில் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். அந்த பத்திரிகையின் இணையதள வாசகர்கள் மத்தியில் இந்தவாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது. இந்த வாக்கெடுப்பில் கலந்துகொண்ட வாசகர்களில், 18 சதவீதம் பேரின் ......[Read More…]

மோடி ‘இந்தியாவின் தலைமை சீர்திருத்த வாதி
மோடி ‘இந்தியாவின் தலைமை சீர்திருத்த வாதி
அமெரிக்காவில் இருந்து வெளிவருகிற பிரபல பத்திரிகையான 'டைம்'. ஆண்டுதோறும் உலகின் செல்வாக்கு மிகுந்த மனிதர்களை தேர்வுசெய்து வெளியிட்டு வருகிறது. 2015–ம் ஆண்டுக்கான செல்வாக்கு மிக்க மனிதர்கள் பட்டியலில் பிரதமர் நரேந்திரமோடி, ஜெர்மனி பிரதமர் ......[Read More…]

April,17,15, ,