டோக்கியா

நரேந்திரமோடி இரண்டு நாள் சுற்றப் பயணமாக இந்த வாரம் டோக்கியா செல்கிறார்
நரேந்திரமோடி இரண்டு நாள் சுற்றப் பயணமாக இந்த வாரம் டோக்கியா செல்கிறார்
பிரதமர் நரேந்திரமோடி இரண்டு நாள் சுற்றப் பயணமாக இந்த வாரம் டோக்கியா செல்கிறார். அப்போது, வளர்ச்சித் திட்டங் களுக்கான அணு சக்தி ஒத்துழைப்பு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாக இருப்பதாக ஜப்பான் நாட்டு செய்திநிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. இந்நடவடிக்கை பாதுகாப்பு ......[Read More…]