தக்கிவந்ததாக

சிறுத்தைபுலியை உயிருடன் கொளுத்திய பொதுமக்கள்
சிறுத்தைபுலியை உயிருடன் கொளுத்திய பொதுமக்கள்
சிறுத்தைபுலி ஓன்று உத்திரகாண்டில் உள்ள ஒரு கிராமத்தில் பொது மக்களை தொடர்ந்து தக்கிவந்ததாக தெரிகிறது, இதனை தொடர்ந்து பொதுமக்கள் சிறுத்தைபுலியை கூண்டில் அடைத்து அடித்துள்ளனர், பிறகு ......[Read More…]