தங்கத்தை பணமாக்கும் திட்டம்

நம்மை வளமாக்கும் மூன்று தங்க முதலீட்டுத் திட்டங்கள்
நம்மை வளமாக்கும் மூன்று தங்க முதலீட்டுத் திட்டங்கள்
தங்கம் தொடர்பான 3 புதியதிட்டங்களை பிரதமர் நரேந்திர மோடி டெல்லியில் தொடங்கிவைத்தார். தங்கத்தை பணமாக்கும் திட்டம், 2 கிராம் தங்கசேமிப்பு பத்திரம் முதல் 500 கிராம் தங்க சேமிப்பு பத்திரங்களில் முதலீடுசெய்யும் திட்டம் மற்றும் ......[Read More…]

நாம் ஏழ்மையாக இருக்க எந்த காரணமும் இல்லை. சரியான திசையே தேவை
நாம் ஏழ்மையாக இருக்க எந்த காரணமும் இல்லை. சரியான திசையே தேவை
இந்தியாவில் 20 ஆயிரம் டன்னுக்கு மேல் தங்கம் பயன் படுத்தப்படாமல் உள்ளது. நாம் ஏழையாக இருப்பதற்கு இதுவும் ஒரு காரணம். இந்தியா ஏழ்மையாக இருக்கவேண்டும் என்பதற்கு எந்த ஒரு காரணமும் இல்லை. சரியான ......[Read More…]