தங்கம் வெள்ளி

தங்கத்தின் விலை தீபாவளிக்குள் 30 ஆயிரத்தை தாண்டலாம்
தங்கத்தின் விலை தீபாவளிக்குள் 30 ஆயிரத்தை தாண்டலாம்
தங்கம் விலை வேகமாக உயர்ந்து வந்தாலும் , இந்த ஆண்டு தங்க இறக்குமதி, ஆயிரம் டன்னை தாண்டும் என்று எதிர்பார்க்கபடுகிறது .தங்கத்தின் விலை தீபாவளிக்குள் 30 ஆயிரத்தை தாண்டலாம் ......[Read More…]