தங்களிடம்

குரு வாக்கு தப்பாது
குரு வாக்கு தப்பாது
மகான் ஒருவரை, "குருவே தங்களிடம் வந்து பல வருடங்கள் ஆகிவிட்டன! எனக்கு தீட்சை அளிக்க வேண்டும் ! " என்று தினமும் நச்சரித்துக் கொண்டிருந்தான் ஒரு சீடன். தொல்லை தாங்கமுடியாத குரு, அதிலிருந்து விடுபட நினைத்து, ......[Read More…]