தங்களின் பதவியை

ஆறு மாதங்களில் பாதுகாப்புத்துறையை சேர்ந்த விஞ்ஞானிகள் 20 பேர் தங்களின் பதவியை விட்டு விலகியுள்ளனர்
ஆறு மாதங்களில் பாதுகாப்புத்துறையை சேர்ந்த விஞ்ஞானிகள் 20 பேர் தங்களின் பதவியை விட்டு விலகியுள்ளனர்
ஐடிதுறைகளில் தேவைக்கும் அதிகமாக சம்பளம் கிடைப்பது காரணமாக கடந்த ஆறு மாதங்களில் மட்டும் பாதுகாப்புத்துறையை சேர்ந்த விஞ்ஞானிகள் சுமார் 20 பேர் தங்களின் பதவியை விட்டு விலகியுள்ளனர். கடந்த வெள்ளியன்று, இது பற்றி ......[Read More…]