தஞ்சாவூர்-விக்கிரவாண்டி

மதுரையில் மேலும் இரண்டு நான்கு வழிசாலை
மதுரையில் மேலும் இரண்டு நான்கு வழிசாலை
மதுரையில் மேலும் இரண்டு நான்கு வழிசாலைகளை அமைக்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் தந்துள்ளது .இந்த நான்கு வழிசாலைகள், மதுரை-ராமநாதபுரம், தஞ்சாவூர்-விக்கிரவாண்டிக்கு இடையே அமையா இருக்கிறது . இதன் திட்டமதிப்பீடு ரூ. 2230 ......[Read More…]