தடுத்திருப்பேன்

பிரணாப் முகர்ஜி; என்னிடம் ஆலோசனை கேட்டிருந்தால் தடுத்திருப்பேன்
பிரணாப் முகர்ஜி; என்னிடம் ஆலோசனை கேட்டிருந்தால் தடுத்திருப்பேன்
2-ஜி அலைக்கற்றை ஊழல் புகார் தொடர்பாக பொது கணக்குக் குழு ( பிஏசி) முன்பு பிரதமர் விசாரணைக்காக ஆஜராவதை ஏற்று கொல்ல முடியாது. இதை பற்றி பிரதமர் எங்கலுடன் கலந்து  என ......[Read More…]