தடைகளை நீக்கும் கால பைரவர்

தடைகளை நீக்கும் கால பைரவர்
தடைகளை நீக்கும் கால பைரவர்
பைரவர் இல்லாத ஆலயங்களே வடநாட்டில் கிடையாது எனக் கூறும அளவிற்கு பெருமை பெற்றவர் பைரவர் . தலையில் கிரீடம் அணிந்து, கைகளில் திரிசூலம் , உடுக்கை, வெட்டிப்பட்ட ஒரு தலை என அனைத்தையும் வைத்திருந்தபடி, ......[Read More…]