தண்டி யாத்திரை

காங்கிரஸ் என்றாலும் ஊழல் என்றாலும் ஒன்று
காங்கிரஸ் என்றாலும் ஊழல் என்றாலும் ஒன்று
தண்டியாத்திரை நினைவு தினமான நேற்று மகாத்மா காந்திக்கு மரியாதை செலுத்திய பிரதமர் மோடி, காங்கிரஸ் கட்சியின் மீதான ஊழல் குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளார். பிரிட்டிஷ் ஆட்சியினை எதிர்த்து கடந்த 1930ம் ஆண்டு, மகாத்மாகாந்தி அவரது ஆதரவாளர்களோடு மார்ச் ......[Read More…]