தத்தாத்திரேயர்

தத்தாத்திரேயர் சரித்திரம் பாகம் 1
தத்தாத்திரேயர் சரித்திரம் பாகம் 1
ஜென்ம ஜென்மாந்திரங்களுக்கு முந்தைய காலம் அது. பிரபஞ்சத்தின் துவக்கமே இல்லாத காலம். புராணங்களின்படி உருவமற்று இருந்த பரமாத்மன் என்ற எதோ ஒரு சக்தி மட்டுமே இயங்கிக் கொண்டு இருந்த காலம் அது .பரமாத்மன் ......[Read More…]