தனிநபர் சுதந்திரம்

அவசியம் இல்லாமல் எந்த ஒருவரையும் சிறைவைக்க கூடாது; உச்ச நீதிமன்றம்
அவசியம் இல்லாமல் எந்த ஒருவரையும் சிறைவைக்க கூடாது; உச்ச நீதிமன்றம்
அவசியம் இல்லாமல் எந்த ஒருவரையும்  சிறைவைக்க கூடாது கடைசி வாய்ப்பாக மட்டுமே போலீசார் கைது நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள வேண்டும் என உச்ச நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது. சூழ்நிலை மற்றும் ஆதாரங்கள் காரணமாக ......[Read More…]